Tokenizacija kao inovativan način finansiranja i razvoja poslovanja

Tokenizacija kao inovativan način finansiranja i razvoja poslovanja

  • 05.07.2022

Inicijativa za digitalnu imovinu je 29. juna održala svoju drugu edukativnu radionicu u Beogradu.  Polaznici radionice su imali priliku da čuju i diskutuju o promenama koje tokenizacija donosi u poslovanju. 

 

Zašto su inovativne promene uopšte potrebne?

 

  • Razmenska vrednost novca opada - za isti novac se može kupiti manje dobara ili usluga;
  • Ključni podsticaj za držanje novca ne postoji, kao ni realna zarada u vidu kamate;
  • Inflacija je veća od kamate na štednju ili dužničke plasmane.

 

Globalna ekonomija postaje sve više nesolventna. Ukupan dug veći je za 3.5 puta od globalnog BDP-a, što dovodi do situacije da postojeći poslovni modeli i monetarni sistem nemaju kapacitet da reše otplatu duga iz realnih izvora, kao ni kapacitet dodatnog finansiranja. 

 

Tokenizacija kao rešenje 

 

Tokenizacija u velikoj meri može otkloniti navedene probleme. Digitalni tokeni, pored sredstva plaćanja mogu biti i čuvari vrednosti, sredstvo finansiranja (bez elemenata duga ili kapitala), izvor pasivnog prihoda ili sredstvo nagrađivanja.

 

Neki od benefita token ekonomije:

 

  • Izdavalac - finansiranjem poslovanja putem tokena olakšava ceo proces i umanjuje rizik gubitka u razmeni dobara koji donosi inflatorni novac;
  • Potrošači - mogu monetizovati svoju poziciju u online ekonomiji;
  • Investitori - mogućnost investiranja u instrument čija je vrednost direktno povezana sa fundamentom biznisa;
  • Izvori novih vrednosti - sva imovina, usluge i procesi za kojima postoji tražnja, mogu biti tokenizovani.

 

Budući poslovni modeli pronalaziće sve veću primenu u utility i procesnim tokenima, koji predstavljaju finansijske instrumente za finansiranje i razvoj online realne ekonomije; stable tokenima, kao obezbeđenje novih izvora stabilne vrednosti za finansijske i institucionalne investitore; CBDC (Central Bank Digital Currency), koji za cilj imaju da investitorima i svojim klijentima olakšaju transfer vrednosti, kao i povećaju dostupnost finansijskih servisa ljudima koji do sada nisu imali pristup. 

 

Više o temi na Eko Digital blogu.