Srbija bi mogla da postane hab za digitalnu imovinu

Srbija bi mogla da postane hab za digitalnu imovinu

  • 29.07.2022

Inicijativa Digitalna Imovina je počela sa formiranjem radne grupe za izradu predloga i izmena dopuna Zakona o digitalnoj imovini (ZDI). Ideja je da u izradu predloga budu prevashodno uključeni stručnjaci sa relevantnim iskustvom, privredni subjekti koji rade sa digitalnom imovinom, organi nadležni za donošenje i primenu ZDI kao što su Ministarstvo finansija, Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti, kao i sva zainteresovana lica koja mogu da kvalitativno doprinesu radu radne grupe.

 

Neki od predloga izmena i dopuna su uvođenje tokenizovanog udela u privrednim društvima, mogućnost da finansijske institucije pod nadzorom Narodne banke Srbije ulažu u digitalne tokene koji imaju odlike finansijskog instrumenta, mogućnost naplate dobara i usluga u digitalnoj imovini. O ovoj temi smo govorili i za Bloomberg Adria.

 

Napominjemo da ZDI pruža veoma povoljan regulatorni režim za izdavaoce digitalne imovine, kao i da prilično liberalizuje promet digitalne imovine. Ipak nakon godinu dana od početka primene ZDI, jasno su se iskristalisale određene nedoslednosti na koje ukazujemo već neko vreme koje možete pogledati ovde. Veoma je važno da iskoristimo regulatorne prednosti koje su nam trenutno na raspolaganju, ali i da odemo korak dalje stvarajući konkurentan pravni okvir koji bi nam pomogao da privučemo ne samo strani kapital, već i znanje. Cilj nam je da Srbija postane hab za digitalnu imovinu i da najbolji svetski projekti dođu u Srbiju, što bi moglo znatno unaprediti ekonomski rast i pozicionirati Srbiju na željeno mesto u globalnoj digitalnoj ekonomiji.

 

Plan je da predlog izmena i dopuna ZDI bude predstavljen javnosti na jesen. Spremni smo u svakom momentu da pričamo sa nadležnim organima i kao neko ko se tokenizacijom bavi u praksi da podelimo svoja iskustva, ali i iskustva naših članova. Sigurni smo da je saradnja privrede sa regulatorima najbolji put za pronalaženje optimalnih rešenja, što je bio slučaj i prilikom donošenja samog ZDI.

 

Ističemo da zahvaljujući tokenizaciji kompanije poseduju mogućnost da tokenizuju svoje proizvode, usluge, procese, pa čak i čitave biznis modele i da se na taj način istinski digitalizuju i prilagode vremenu u kojem živimo. Oni koji to budu prvi uradili, sigurno će ubirati plodove u godinama koje dolaze. Mogućnosti koje tokenizacija poslovanja donosi su zaista velike i nadzilaze obim i prirodu ovog članka. Stoga, nije ni čudo da su Svetska banka i McKinsey još 2019. godine izašli sa prognozom da će do 2027. godine 10% svetskog BDP-a biti tokenizovano.